Skip to main content
News

Volvo Cars báo cáo doanh số 49.536 xe trong tháng 9

By 06/10/2022No Comments

Volvo Cars hôm nay báo cáo doanh số 49.536 xe trong tháng 9, tăng 4,5% so với cùng tháng năm ngoái. Nhìn chung, nhu cầu cơ bản đối với xe ô tô Volvo vẫn tăng mạnh, đặc biệt là đối với dòng sản phẩm Recharge bao gồm xe plug-in hybrid và thuần điện.

Dòng mô hình Recharge của công ty chiếm 31,9% doanh số bán hàng trong tháng trước, trong đó xe thuần điện chiếm 12,6% doanh số bán hàng.

Sản lượng sản xuất, vốn đã có xu hướng bình thường hóa trong những tháng trước, tiếp tục bị ảnh hưởng vào tháng 9 bởi việc đóng cửa nhà máy do dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, cũng như sự gián đoạn toàn cầu trong chuỗi cung ứng.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, doanh số bán lẻ của Volvo Cars đạt 428.987 xe, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng đăng ký vào cuối tháng 9 đã tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong chín tháng đầu năm 2022, số lượng xe Volvo bán trực tuyến đã tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu của khách hàng kết hợp với việc mở rộng cung cấp ở nhiều thị trường hơn.

Doanh số bán hàng tại châu Âu trong tháng 9 đạt 19.358 xe, tăng 7% so với cùng tháng năm ngoái. Doanh số bán xe Recharge chiếm 57,9% tổng doanh số bán hàng trong khu vực trong tháng.

Doanh số bán hàng tại Mỹ của Volvo Cars trong tháng đạt 6.627, giảm 29,1% so với tháng 9 năm ngoái, với các mẫu Recharge chiếm 17,6% tổng doanh số.

Doanh số bán của Trung Quốc tăng 53,1% trong tháng 9 lên 14.845 xe so với cùng tháng năm ngoái.

Mẫu xe bán chạy nhất của Volvo Cars trong tháng là XC60 với doanh số 15.621 xe (2021: 14.992 chiếc), tiếp theo là XC40 với 14.497 xe (2021: 11.986) và XC90 với 7.380 xe (2021: 8.508 chiếc).

January- September
September
2022 2021 Change 2022 2021 Change
Europe 19,358 18,089 7.0% 166,016 220,371 -24.7%
Recharge 11,201 8,038 39.4% 81,314 92,006 -11.6%
 – Plug-in hybrid 6,129 7,233 -1533% 60,740 82,124 -26.0%
 – Fully electric 5,072 805 530.1% 20,574 9,882 108.2%
China 14,845 9,696 53.1% 117,744 132,610 -11.2%
Recharge 1,057 819 29.1% 8,251 7,164 15.2%
 – Plug-in hybrid 832 730 14.0% 6,306 6,702 -5.9%
 – Fully electric 225 89 152.8% 1,945 462 321.0%
US 6,627 9,350 -29.1% 72,216 95,365 -24.3%
Recharge 1,169 1,700 -31.2% 19,415 16,029 21.1%
 – Plug-in hybrid 1,015 1,217 -16.6% 15,150 11,611 30.5%
 – Fully electric 154 483 -68.1% 4,265 4,418 -3.5%
Other 8,526 10,088 -15.5% 73,011 82,303 -11.3%
Recharge 2,009 2,143 -6.3% 19,595 16,883 16.1%
 – Plug-in hybrid 1,388 1,885 -26.4% 14,010 16,221 -13.6%
 – Fully electric 621 258 140.7% 5,585 662 743.7%
Total 49,356 47,223 4.5% 428,987 530,649 -19.2%
Recharge 15,436 12,700 21.5% 128,575 132,082 -2.7%
 – Plug-in hybrid 9,364 11,065 -15.4% 96,206 116,658 -17.5%
 – Fully electric 6,072 1,635 271.4% 32,369 15,424 109.9%

(VOLVO CARS)

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon