Skip to main content

Tin tức

News
02/06/2022

Volvo Cars là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tham gia sáng kiến SteelZero nhằm thúc đẩy tham vọng về thép không sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Nhấn mạnh vị thế đi đầu trong hành động vì khí hậu, Volvo Cars đã trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên đăng ký sáng kiến SteelZero, nhằm mục đích tăng nhu cầu đối với thép không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh quá trình…