Giá trị cốt lõi

Phong Cách của Volvo

Tại Volvo, mọi thứ đều bắt đầu từ con người. Vì thế, việc mang lại một cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn và tốt hơn là nhiệm vụ tất yếu của chúng tôi. Đó là đặc trưng của Volvo.

Ngày nay, chúng tôi vẫn tập trung vào ba giá trị cốt lõi: an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường.

Bảo vệ những thứ quan trọng. Làm cho mọi người cảm thấy mình đặc biệt. Và tự hào với việc biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn cho mọi người.

Lời cam kết về độ an toàn
TẢI VỀ
Lời cam kết về chất lượng
TẢI VỀ
Lời cam kết về môi trường
TẢI VỀ