Skip to main content

Tin tức

News
03/11/2021

Volvo Cars kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào năng lượng sạch để phát huy hết tiềm năng giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường của ô tô điện

Volvo Cars kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào năng lượng sạch để phát huy hết tiềm năng giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường của ô tô điện Volvo Cars hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo và nhà cung cấp năng lượng trên thế giới…